är ett kunskapsföretag med tillgång till kompetensresurser över hela Sverige.

 

Historik

Företaget startades som en uppföljare till under 1990-1992 pågående diskussioner mellan ett antal intressenter under en vid tiden gemensam verksamhet. Av olika skäl genomfördes inte grundtankarna i samband med de ursprungliga diskussionerna.

Den formella etableringen genomfördes därför först under 1998. Under 1998 och 1999 har aktiviteterna avsiktligt varit mycket begränsade.

Verksamhet/Kompetensområden

  • Projektledning med betoning på IT och management.
  • Säkerhet/IT-säkerhet, utredningar, policy, åtgärder.
  • ITstrategi och verksamhetsanalyser
  • Design och layout.

Inom gruppen finns erfarenhet i ledande ställning inom statlig och kommunal verksamhet samt näringsliv med internationell verksamhet.

Kontakt och information